Scroll To Down
Logo PGE

PGE Energia Ciepła S.A., spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest obecnie największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiła integracji aktywów ciepłowniczych. PGE Energia Ciepła przejęła od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) sześć elektrociepłowni: w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie. W wyniku integracji PGE Energia Ciepła jest obecnie największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, tj.: 14 elektrociepłowni o mocy cieplnej 7,7 GWt i mocy elektrycznej 4,12 GW oraz sieci ciepłownicze o długości 524,5 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku.

Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.


EDF S.A.


Do dnia 13 listopada 2017 roku Jednostką Dominująca najwyższego szczebla była spółka EDF S.A. z siedzibą we Francji. EDF S.A. to firma zintegrowana, działającą w dziedzinach wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług energetycznych. EDF jest światowym liderem energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym obejmującym elektrownie atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne.