Scroll To Down

Wykres. Liczba pracowników w latach 2009 - 2018

Wykres. Średni wiek pracowników w latach 2009 - 2018

Wykres. Zatrudnienie według wykształcenia na koniec 2018 roku

Wykres. Zatrudnienie według płci na koniec 2018 roku