Struktura własnościowa i akcjonariat

Scroll To Down

Struktura Własnościowa

Wykres. Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wykres notowania - 2018 Grudzień 31
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • Aviva OFE Aviva Santander
 • OFE PZU "Złota Jesień"
 • Aegon OFE
 • Pozostali akcjonariusze

30 stycznia 2018 r. dokonano rejestracji zmiany nazwy spółki zależnej PGE Energia Ciepła S.A. z dotychczasowej EDF Investment III B.V. na Investment III B.V.

4 września 2018 r. w wyniku połączenia ze spółką Investment III B.V. PGE Energia Ciepła S.A. nabyła bezpośrednio 4 807 132 akcji KOGENERACJI S.A. zwiększając swój udział bezpośredni w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów do 58,07%. Przed przeprowadzeniem połączenia, w bezpośrednim posiadaniu akcjonariusza znajdowało się 3 845 041 akcji Spółki (25,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do 25,81% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). Po przeprowadzeniu połączenia, w bezpośrednim posiadaniu akcjonariusza znajdują się 8 652 173 akcje Spółki, stanowiące 58,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dające prawo do 58,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4 lutego 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, iż Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. z 568 117 do 746 117 ilości akcji i głosów.

Wykres. Akcjonariat na dzień 21 czerwca 2018 roku

Wykres notowania - 2018 Grudzień 31
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • Aviva OFE Aviva Santander
 • OFE PZU "Złota Jesień"
 • Aegon OFE
 • Nationale-Nederlanden OFE
 • Pozostali akcjonariusze

Notowania na giełdzie

Akcje KOGENERACJI S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW od 26 maja 2000 roku.

Cena akcji KOGENERACJI S.A. na zamknięciu w czasie pierwszej sesji w 2018 roku:
91,95 zł za akcję.

Najwyższa cena w analizowanym okresie:
104,95 zł (osiągnięta 18 maja 2018 roku)

Najniższa cena w analizowanym okresie:
74,10 zł (odnotowana 25 października 2018 roku)

Rok 2018 zakończony ceną 85,00 zł za akcję, przy obrotach 7 822 szt.

Indeks sWIG80

KOGENERACJA S.A. spółką indeksu sWIG80

 • Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
 • Notowania akcji sWIG80

Respect Index

Od 14 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy skład uczestników XI edycji Respect Index. KOGENERACJA S.A. po raz ósmy znalazła się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm na warszawskiej giełdzie. Spółka weszła do prestiżowego indeksu w lutym 2012 r. i przechodzi pomyślnie kolejne weryfikacje utrzymując wysoki poziom jakości raportowania, relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego, także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

 • Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
 • Notowania Respect Index

Indeks WIG - Energia

4 stycznia 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła obliczanie i publikację dziesiątego subindeksu sektorowego WIG-Energia. W skład indeksu weszły wszystkie spółki branży energetyka w ramach indeksu WIG, tj. Polska Grupa Energetyczna (waga 66 proc.), CEZ (waga 22 proc.), Polish Energy Partners (waga 6 proc.) oraz KOGENERACJA (waga również 6 proc.). Obecnie indeks tworzą: Będzin, CEZ, Enea, Energa, Interaolt, KOGENERACJA, PEP, PGE, Tauron Polska Energia, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

 • Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
 • Notowania WIG-Energia