Scroll To Down

Podstawowymi produktami Spółki są ciepło i energia elektryczna oraz świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty: zielone, czerwone, żółte i białe.

J.m. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Zmiana (ilość)
Ciepło TJ 9 350 9 617 (266)
Energia elektryczna MWh 1 026 1 048 (23)
Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 13 043 13 391 (348)

Sprzedaż ciepła spadła w 2018 r. o 3% (266 TJ). Spadek wolumenu sprzedaży ciepła w 2018 r. spowodowany był niekorzystnymi warunkami pogodowymi, co zniwelowane zostało częściowo przez wzrost mocy zamówionej przez nowych odbiorców.

Sprzedaż energii elektrycznej spadła w 2018 r. o 2% (23 GWh). Spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej to efekt niższej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w skojarzeniu częściowo zniwelowany przez wyższą produkcję w pseudo kondensacji.

Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 13 043 TJ (w tym 9 350 TJ przypada na ciepło) i osiągnęła poziom niższy o 3% w porównaniu do roku ubiegłego.

Tabela. Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w latach 2018 i 2017

31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2017 r. Zmiana (wartość)
Wartość (tys. zł) Struktura (%) Wartość (tys. zł) Struktura (%)
Ciepło 368 531 64 378 533 65 (10 002)
Energia elektryczna 184 756 32 179 6195 31 5 137
Certyfikaty 15 199 3 18 564 3 (3 365)
Pozostałe 6 185 1 5 245 1 940
Przychody ze sprzedaży produktów 574 671 100 581 961 100 (7 290)

Wykres. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2018 roku

produkty
  • Ciepło
  • Energia elektryczna
  • Certyfikaty
  • Pozostałe