Scroll To Down

KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, w której skład wchodzą następujące podmioty:

Wykres. Graficzna struktura Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku

decoration

KOGENERACJA S.A

decoration
decoration decoration
Jednostki powiązane

EC Zielona Góra S.A.

Jednostki powiązane - nie podlegające konsolidacji

PGE Paliwa Sp. z o.o.

PGE Energia Ciepła S.A.

Spółki PGE Energia Ciepła S.A. i PGE Paliwa Sp. z o.o. są wykazywane jako jednostki powiązane, gdyż KOGENERACJA S.A. realizuje istotne transakcje z tymi podmiotami.

 

kogeneracja_logo

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzonym zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, co oznacza najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania ciepła wraz z energią elektryczną pozwala na oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie. W porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie takiego warunku efektywności energetycznej określa Dyrektywa Kogeneracyjna Unii Europejskiej, która zapewnia preferencyjne traktowanie urządzeń wytwórczych jako szczególnie ekologicznych.

Lokalizacja Spółki:

  • Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24,
  • Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia,
  • Elektrociepłownia Zawidawie, zlokalizowana we wschodniej części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole.

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 365,7 MW, a łączna moc cieplna to 1 080,4 MWt.

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu elektroenergetycznego.

zielona_gora_logo

EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła. Po uruchomieniu w 2004 r. bloku gazowo-parowego (BGP) spółka z przedsiębiorstwa o profilu ciepłowniczym stała się firmą produkującą głównie energię elektryczną w oparciu o krajowy gaz ziemny.

Zainstalowana moc elektryczna wynosi 198 MW (blok gazowo - parowy).

Zainstalowana moc cieplna wynosi 303,594 MWt, w tym: 135,00 MWt (blok gazowo - parowy), 167,00 MWt (kotłownia gazowo – olejowa), 1,594 MWt (lokalne kotłownie gazowe). Spółka stanowi podstawowe źródło dostaw ciepła i ogrzewanej wody użytkowej dla miasta Zielona Góra. Jest również dystrybutorem ciepła