Scroll To Down
Wrocław – łączy nas ciepło
27.04.2018

KOGENERACJA S.A. uczestnicy w realizacji projektu GK PGE „Lasy pełne energii”

Wrocław – łączy nas ciepło
17.05.2018

Konferencja Finansowa z Akcjonariuszami w Warszawie

Wrocław – łączy nas ciepło
13.06.2018

Promocja ciepła sieciowego zorganizowana przez KOGENERACJĘ S.A. w ramach „Kogeneracyjnej soboty z ciepłem sieciowym”

Wrocław – łączy nas ciepło
26.06.2018

KOGENERACJA S.A. laureatem Orła Tygodnika „Wprost"

Wrocław – łączy nas ciepło
26-30.06.2018

XVI Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach Wrocław Cup

Wrocław – łączy nas ciepło
25.07.2018

Pracownicy KOGENERACJI S.A. uczestniczą w zbiórce na rzecz Polaków z Kresów Wschodnich

Wrocław – łączy nas ciepło
27.07.2018

Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Spółkami Grupy Kapitałowej PGE

Wrocław – łączy nas ciepło
03.08.2018

Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie (Porozumienie z Gminą Wrocław)

Wrocław – łączy nas ciepło
21.08.2018

Zawarcie Porozumienia Generalnego określające zasady współpracy PGE Energia Ciepła S.A. ze spółkami zależnymi

Wrocław – łączy nas ciepło
13.09.2018

Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie (Porozumienie z Gminą Siechnice)

Wrocław – łączy nas ciepło
06.10.2018

XXII edycja Dnia Otwartego w Elektrociepłowni Wrocław

Wrocław – łączy nas ciepło
10.10.2018

Inauguracja Programu rozbudowy sieci ciepłowniczej na Zawidawiu w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

Wrocław – łączy nas ciepło
18.10.2018

XI Konferencja ENERGETYKONU, Laur Białego Tygrysa dla Prezesa KOGENERACJI

Wrocław – łączy nas ciepło
25.10.2018

KOGENERACJA S.A. głównym sponsorem koncertu charytatywnego na rzecz zwierząt w potrzebie – „Panny z dobrych domów”

Wrocław – łączy nas ciepło
18.11.2018

Nagroda Jury 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT dla animowanego filmu o kominie EC Wrocław

Wrocław – łączy nas ciepło
12.12.2018

KOGENERACJA w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie Respect Index, wyróżnienie URE "Moc porozumienia"

Wrocław – łączy nas ciepło
21.12.2018

KOGENERACJA S.A. wspiera akcję charytatywną „Podaruj dzieciom uśmiech – Mikołaje są wszędzie”