Budowa wartości

EBITDA
Grupa Kapitałowa

156
(mln PLN)

Sprzedaż ciepła
Grupa Kapitałowa

10 600
(TJ)

Sprzedaż energii elektrycznej
Grupa Kapitałowa

2 398
(GWh)

Nakłady inwestycyjne Grupa Kapitałowa

132
(mln PLN)

EBITDA
KOGENERACJA S.A.

167
(mln PLN)

Zwrot
z zaangażowanego
kapitału
KOGENERACJA S.A.
(ROCE)

4,99
(%)

Paweł Szczeszek
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.

W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowano wyniki finansowe oraz istotne dla Spółki wydarzenia w 2018 roku.

Rok 2018 to czas intensywnej integracji z Grupą Kapitałową PGE. W 2018 roku pośredni udział PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i bezpośredni udział PGE Energia Ciepła S.A. wzrósł z 50 proc. do 58,07 proc. W lipcu 2018 roku została zawarta wewnątrzgrupowa Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej PGE. Umowa ta pozwoli wykorzystać synergię w Grupie, przyczyniając się do maksymalizacji korzyści płynących z rynku mocy, jak również zwiększyć ochronę interesów poszczególnych spółek.

Strategia KOGENERACJI S.A.

Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy

więcej

Dbałość
o środowisko naturalne

więcej

Zrównoważony Rozwój
i odpowiedzialność społeczna

więcej

Kalendarium wydarzeń

06.10.2018

XXII edycja Dnia Otwartego w Elektrociepłowni Wrocław

Czytaj więcej
Scroll To Down